Časopis "Aspekti psihoterapije"

Stručni časopis

ASPEKTI PSIHOTERAPIJE

O časopisu

Poštovane kolege!

Drago nam je da vam poželimo dobrodošlicu na stranicama našeg klinički orijentisanog stručnog časopisa o psihoterapiji i psihološkom savetovanju za psihologe, psihoterapeute, psihijatre, kao i studente relevantnih oblasti.

Časopis «Aspekti psihoterapije» je specijalizovan za objavljivanje psihoterapijskih metoda, kliničkih slučajeva, studija o efikasnosti psihoterapijskih pristupa i tehnika, kao i prevoda stranih članaka i drugih materijala o kliničkim aspektima psihoterapije i psihološkog savetovanja.

Svrha časopisa je stvaranje rastuće baze podataka o psihoterapijskim metodama i slučajevima. Ovo znanje može poslužiti kao:

Vodič za psihoterapeute i psihologe savetnike;

Resurs za obuku i usavršavanje stručnjaka.

Časopis otvorenog pristupa izlazi 3 puta godišnje u onlajn formatu na ruskom i srpskom jeziku.

Glavni urednik: Jurij Tor.

Izdavač: Akademija za Integralnu Psihodinamsku Psihoterapiju 
(Moskva, Rusija).

Šef Akademije: Jurij Tor.

Naučni partner: O.L.I. Centar za Integrativnu Psihodinamsku Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing (Beograd, Srbija).

Šef centra: Nejbojša Jovanović.

Aktuelni broj časopisa

Metode i tehnike psihoterapije
I. Zedgenizova. Rad sa skrivenom agresijom u psihoterapiji.
A. Rodionov. Proširivanje fokusa pažnje.
J. Tretjakova. KoE i resursni teme simboldrame u radu sa anksioznošću i psihosomatikom.
M. Varič. Prevazilaženje posledica traumatskih iskustava.

Aktuelna pitanja psihoterapeutske prakse
▷ J. Tor. Separacione traume kao profesionalni faktor rizika u radu psihoterapeuta.

Slučajevi klijenata
▷ M. Krstić. Integrativna telesna psihoterapija u lečenju depresivnih stanja nastalih posle izolacije usled pandemije.
N. Manukina. Čovek koji je motivisao kritikom.
P. Nikulina. Osobine psihoterapije narcisoidnih ličnosti.
S. Pavlov. Poteškoće u radu sa opsesivno-kompulzivnim poremećajem ličnosti.
N. Radovich. Kognitivno-bihejvioralna psihoterapija za autoimune bolesti na primeru slučaja multiple skleroze.
O. Jablokova. Iskustvo u radu sa detetom sa poremećajem iz autističnog spektra.
N. Jarošovec. Tuga, melanholija i somatizacija.

Prevodi stranih publikacija
► Sang-Hun Li, Na Ri Kang i Dok-Su Mun. Disocijativni poremećaj identiteta kod adolescenta sa devet alternativnih osobina ličnosti: prikaz slučaja.
Erki Heinonen, Paul Knekt i Olavi Lindfors. Šta za koga deluje: opšti i specifični faktori terapijskog saveza u različitim psihoterapijama.
Jung Iong Jin Park. Kreativnost usmerena na roditelje kao metod lečenja deteta sa poremećajem autističnog spektra: prikaz slučaja

Pozivamo autore

Svrha časopisa nije samo da vas upozna sa važnim aspektima psihoterapijske prakse, već i da svakom od vas pruži priliku da svoje iskustvo podelite sa kolegama.

Ko može postati autor?

Svaki praktičar, bilo da je psiholog, savetnik, psihoterapeut, ima dragoceno iskustvo u rešavanju zahteva klijenata, ima svoje tehnike, pristupe i tajne rada, slučajeve klijenata — neprocenjivu riznicu stručnog znanja. Većina specijalista ne razmišlja o publikacijama, smatrajući da je to delo iskusnijih ili akademski orijentisanih kolega. Iz tog razloga, ogroman sloj praktičnog znanja ostaje van vidokruga stručne zajednice. Hajde da to popravimo!

Aspekti psihoterapije je platforma koja će vam pomoći da svoje iskustvo i znanje podelite sa širokim spektrom kolega u Srbiji i Rusiji. Pozivamo vas da se pridružite zajednici autora časopisa da zajedno razvijamo nauku psihoterapije!

O čemu pisati?

O vašom praktičnom iskustvu u oblasti psihoterapije i psihološkog savetovanja koje će pomoći kolegama u radu sa sličnim slučajevima – o tehnikama, metodama, slučajevima klijenata, zapažanjima, istraživanjima

Kontakti i osnovne informacije

Za sva pitanja u vezi sa objavom u časopisu pišite na mejl journal@aipp.education.

Preuzmite Vodič za autore (PDF)

Pošaljite članak / pitanje

Kliknite da otvorite e-mail

Vodič za autore

Preuzmite u PDF
1. Opći zahtjevi

 Članak dosad nije bio objavljen

 Povjerljivost klijenta se poštuje u skladu s etičkim pravilima

 Tekst:
– Opseg od 3600 do 7200 znakova (2-4 stranice)
– Slike i tabele su potpisane i numerisane u skladu sa napomenom u tekstu
– Reference su date u tekstu članka
– Reference su osmišljene u skladu sa akademskim standardom

2. O autoru

– Puno ime
– Akademski stepen (ako postoji)
– Naziv vaše organizacije
– E-mail
– Foto

3. Preporuke za strukturu kliničkog slučaja

01. Kontekst slučaja  
(a) Detalji traženja terapijske pomoći
(b) Gde i u kom formatu je terapija održana?

02. Klijent
(a) Ko je klijent (identitet mora biti prikriven – pogledajte smernice u odeljku Etika)
(b) Priroda problema klijenta

03. Terapija
Terapijske procedure i reakcija klijenta na njih

04. Evaluacija procesa i rezultata terapije
Ishod terapije prijavljen po prekidu terapije ili tokom praćenja

05. Završne odredbe
A) Zaključak autora, na osnovu iskustva rada na opisanom slučaju

B) Zaključci i preporuke koji bi, po mišljenju autora, mogli biti od koristi kolegama u rešavanju sličnih slučajeva
C) Koja pitanja i perspektivni pravci u oblasti prikazanog slučaja zahtevaju dalja istraživanja

4. Preporuke o strukturi ostalih publikacija

Uvod — koja je tema članka i zašto je ovo pitanje od vrednosti na skali koju odlučite.

Metode — kako ćete odgovoriti na ovo pitanje.

Rezultati – stvarni rezultati studije.

Diskusija – šta znače vaši rezultati, predlozi za praktičnu primenu i pravac za buduća istraživanja.

Zaključak — zaključci vaše studije i izgledi za studiju.

Za sva pitanja u vezi sa publikacijama pišite na mejl journal@aipp.education.

Glavni urednik:

Jurij Tor
psihoanalitički psihoterapeut, magistar psihologije, doktorant na Beogradskom državnom univerzitetu, osnivač Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju.

Urednički tim:

Dr Irina Žegenizova
psihoterapeut, psiholog-psihoanalitičar, psihijatar najviše kategorije, zamenik direktora za medicinski rad Centra za psihoterapiju dr Ermakova, zamenik direktora Instituta za savremenu psihoterapiju i psihologiju za naučni deo.

Dr sci.med. Natalija Karafa-Korbut
psihijatar, psihoterapeut, psiholog, docent IGKIP (Međunarodno društvo za katatimnu imaginativnu psihoterapiju), supervizor Instituta za psihosomatsku medicinu i psihoterapiju (Potsdam, Nemačka).

Nebojša Jovanović
magistar psihologije, psihoterapeut. Osnivač IPP, predsednik EAIPP (Evropske Asocijacije za Integrativnu Psihodinamsku Psihoterapiju), predsednik UPSKS (Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučnig Srbije-Nacionalno udruženje EAC), predsednik sekcije za psihoterapiju DPS (Društva psihologa Srbije).

Književni lektor:

Milica Radoev
psiholog, postdiplomac Ruskog univerziteta prijateljstva naroda.

Prevodioci:

Milica Radoev
psiholog, postdiplomac Ruskog univerziteta prijateljstva naroda.

Nastja Džerman
sertifikovani psihološki savetnik, psihoterapeut u superviziji.

Autori daju časopisu «Aspekti psihoterapije» („AP“) pravo da objavljuje i arhivira svoje članke u časopisu na neograničeno vreme i stavlja svoje članke na raspolaganje čitaocima na otvorenom Internet pristupu.

Autorska prava za članke objavljene u «AP» zadržavaju autori. Pošto se članci objavljuju u javnom domenu, mogu se koristiti uz odgovarajuće pripisivanje u obrazovne i druge nekomercijalne svrhe.

Podnošenjem materijala za objavljivanje, autor se slaže sa politikom autorskih prava časopisa i licencom Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.

Creative Commons License

Autori se slažu da je «AP» časopis otvorenog pristupa. Konkretno, svi objavljeni materijali odmah postaju dostupni u besplatnom pristupu Internetu.

Korisnici mogu da koriste «AP» materijale, originalne i izvedene*, za bilo koju nekomercijalnu svrhu kao što je čitanje, preuzimanje, distribucija, priprema izvedenih dela*, i uključivanje u baze podataka, pod uslovom da korisnik koristi pravilno pripisivanje originalnog autorstva članka, naziv časopisa „Aspekti psihoterapije“ i datum objavljivanja u „AP“.

Za bilo kakvu komercijalnu upotrebu «AP» materijala, korisnici moraju dobiti dozvolu od autora (ili sadašnjeg nosioca autorskih prava ako je autor preneo autorska prava).

Kao što je definisano u licenci Creative Commons:

* „Izvodni rad“ označava novi rad koje je zasnovano na originalnom delu ili drugim već postojećim izvedenim delima, kao što su prevod, skraćenica ili bilo koji drugi oblik u kome se originalno delo može prepraviti, transformisati ili adaptirati. Kolektivni rad** se ne smatra izvodnim radom.

** „Kolektivni rad“ označava rad, kao što je periodika, antologija ili enciklopedija, u kome je originalno delo u celini, u nepromenjenom obliku, zajedno sa nizom drugih materijala koji čine zasebna i samostalna dela, sakupljeno u kolektivnu celinu. Delo koje čini kolektivno delo ne smatra se izvodnim radom.

Etički zahtevi „Frontiers of Psichotherapi” zasnovani su na principima objavljivanja u međunarodnim recenziranim naučnim časopisima i etičkom kodeksu Američkog udruženja psihologa u vezi sa podnošenjem naučnih informacija za objavljivanje.

Povjerljivost

Važna etička obaveza autora je da obezbede potpunu poverljivost klijenata predstavljenih u kliničkim slučajevima ili u drugim vrstama publikacija, tako što će pouzdano prikriti njihov identitet.

Autor slučaja obezbeđuje potpunu anonimnost klijenta, posebno bez navođenja imena i drugih podataka lične i profesionalne prirode koji omogućavaju identifikaciju klijenta. Ovaj zahtev moraju poštovati autori kliničkih publikacija u svim slučajevima bez izuzetka.

Kako sakriti identitet klijenta bez ugrožavanja konteksta?

Primeri.
— promenite starost klijenta za nekoliko godina (na primer, sa 68 na 64);
– promeniti etničko poreklo klijenta (na primer, sa ruskog na ukrajinski);
– promeni profesiju klijenta (na primer, od ekonomiste do računovođe, obojica su beli okovratnici i zahtevaju slično obrazovanje).

Odluka o tome koje karakteristike treba maskirati treba da se zasniva na određivanju faktora koji su kritični za klinički kontekst, a koji su sekundarni.

Urednička procena rukopisa uključuje detaljan pregled zaštite poverljivosti. Promene se mogu zahtevati radi zaštite privatnosti.

Sprečavanje lažnih ili obmanjujućih izjava

Glavno autorstvo i drugi detalji o publikaciji moraju tačno odražavati relativne naučne ili stručne doprinose uključenih pojedinaca, bez obzira na njihov status. Autori ne objavljuju kao početne podatke podatke koji su prethodno objavljeni. Autori ne predstavljaju delove tuđeg dela ili podataka kao svoje, čak i ako se drugo delo ili izvor podataka citira samo marginalno.

Autori ne daju izjave o svojim istraživačkim i profesionalnim aktivnostima koje su lažne, obmanjujuće ili falsifikovane, posebno o
(1) njihove akademske diplome;
(2) njihovu obuku, iskustvo ili kompetenciju;
(3) rezultate njihovog rada;
(4) rezultate njihovog istraživanja;
(5) institucionalna ili asocijativna pripadnost.

Bilten

Autorski materijali o najrelevantnijim temama za psihologe

Glavni urednik

Jurij Tor

Arhiva izdanja

Popularni članci

+7 909 660 69 02  |  mail@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju

Ugovor o javnoj ponudi  |  Pravila o privatnosti