Konferencija „Prikaz slučajeva u psihoterapiji i psihološkom savetovanju“

KONFERENCIJA

                   

                   

KONFERENCIJA-2022

O konferenciji

II Međunarodna naučna konferencija „Prikaz slučajeva u psihoterapiji i psihološkom savetovanju“ će se održati onlajn 4-5. marta 2023. od 8.00 do 15.00. 

Konferencija posvećena je prikazima slučajeva klijenata tretiranih psihoterapijom ili psihološkim savetovanjem.

Prikazani slučajevi klijenata su osnov za diskusiju o aktuelnim temama u psihoterapiji i psihološkom savetovanju. Konferencija  pruži mogućnost slušaocima da se upoznaju sa iskusnim i afirmisanim psihoterapeutima, edukatorima i supervizorima iz oblasti psihoterapije, profesorima iz Rusije i Srbije.

Tokom Konferencije, zahvaljujući bogatoj ponudi različitih psihoterapijskih pravaca i njihovih istaknutih predstavnika, učesnici mogu u okviru svog stručnog interesovanja da izaberu dalju edukaciju iz jednog od mnogobrojnih psihoterapijskih modaliteta kod akreditovanih edukatora.

Organizator Konferencije: Akademija za Integralnu Psihodinamsku Psihoterapiju (Moskva, Rusija).

Partner Konferencije:  O.L.I. Centar za Integrativnu Psihodinamsku Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing (Beograd, Srbija).

Organizacioni odbor

JURIJ TOR

Magistar psihologije, psihoterapeut, doktorand Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Osnivač i predavač Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju (AIPP)

NEBOJŠA JOVANOVIĆ

Magistar psihologije, psihoterapeut
Osnivač IPP, predsednik EAIPP (Evropske Asocijacije za Integrativnu Psihodinamsku Psihoterapiju), predsednik UPSKS (Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučnig Srbije-Nacionalno udruženje EAC), predsednik sekcije za psihoterapiju DPS (Društva psihologa Srbije)

Dr IRINA ZEDGENIZOVA

Psihoterapeut, psihoanalitičar, psihijatar, seksolog
Zamenik direktora za zdravstveni rad Centra za psihoterapiju dr Jermakova, zamenik direktora za naučni rad i profesor na Institutu za savremenu psihoterapiju i psihologiju, supervizor OPPL.

Dr sci. med. NATALIJA KARAFA-KORBUT

Psihijatar, psihoterapeut, psiholog
Docent IGKIP (Međunarodno društvo za katatimnu imaginativnu psihoterapiju i imaginativne postupke u psihoterapiji i psihologiji, supervizor Instituta za psihosomatsku medicinu i psihoterapiju (Potsdam, Nemačka), supervizor OPPL.

Alternativni način za prijavu
za one čiji pretraživač blokira iskačuće prozore: conference@aipp.education

Program

4-5. mart 2023.

Program će uskoro biti objavljen, ali za sada možete pogledati izlaganja sa konferencije 2022. i pročitati Zbornik sažetaka.

7.00 — 7.15
Otvaranje konferencije
Jurij Tor
Psihoanalitički psihoterapeut, psiholog, doktorand Univerziteta u Beogradu, osnivač i predavač Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju.

_____________________________

7.15 — 7.45
Tatjana Tiškova
Klinički psiholog, trening-analitičar, Evropska konfederacija psihoanalitičke psihoterapije (Beč), sertifikovani voditelj Balint grupa, zamenik predsednika Ruskog Balint društva, Moskva.
„Psihoanalitička psihoterapija atopijskog dermatitisa kod dece i adolescenata”.
1. Karakteristike i mogućnosti.
2. Prikaz slučaja.
3. Razumevanje sa stanovišta psihoanalitičke psihosomatike.

_____________________________

7.45 — 8.15
Dr Irina Zedgenizova
Psihoterapeut, psihijatar, psihoanalitičar, seksolog, supervizor psihoterapijske grupe, zamenik direktora za zdravstveni rad Centra za psihoterapiju dr Jermakova, zamenik direktora za naučni rad i profesor na Institutu za savremenu psihoterapiju i psihologiju.
„Rad transfera kao mehanizam terapijske promene“.
1. Dinamika razvoja ideje o transferu u istorijskom kontekstu.
2. Turetov sindrom (Tourette syndrome) kod klijenta tinejđžerskog uzrasta: prikaz slučaja.
3. Specifičnost terapijskog odnosa i raznolikosti praktične upotrebe.

_____________________________

8.15 — 9.00
Prof. Dr sci.med. Rosa Šapić
Psihijatar, sistemski porodični i REBT psihoterapeut, predsednik Balint društva Srbije. Beograd.
„Granični poremećaj ličnosti i blaga mentalna ometenost“.
1. Prikaz slučaja.
2. Specifičnost terapijskog odnosa.
3. Nijanse praktične upotrebe psihoterapijskih metoda.

 

9.00 — 9.30
Prof. Dr sci.med. Natalija Karafa-Korbut
Psihijatar, psihoterapeut, psiholog, docent IGIP(Međunarodno društvo za katatimnu imaginativnu psihoterapiju i imaginativne postupke u psihoterapiji i psihologiji, supervizor Instituta za psihosomatsku medicinu i psihoterapiju (Potsdam, Nemačka).
„Primena imaginativnog somatskog pristupa u lečenju autoimunih poremećaja“.
1. Istorijat problema.
2. Prikaz kliničkog slučaja (reumatoidni artritis).
3. Korelacija „subjektivne“ anatomije i patogeneze autoimunih bolesti.

 

10.15 — 10.45
Doc. Dr Natalia Manukhina
Sistemski porodični psihoterapeut, voditelj autorskih programa sistemske porodične psihoterapije i kratkoročnog savetovanja, Moskva.
„Kratkoročna psihološka pomoć za napade panike”.
1. Shema rada (autorska metoda).
2. Prikaz slučaja.
3. Odgovori na pitanja.

 

10.45 — 11.15
Svetlana Kostina-Erikalova
Analitički psiholog Jungovskog pristupa, osnivač i supervizor klinike dr Junga pri Moskovskom udruženju analitičkih psihologa.
„Psihologija erotskih praksi ili igara uloga koje uključuju bondaž (vezivanje) i disciplinu, dominaciju i submisivnost, sadizam i mazohizam (BDSM)“.
1. Seksualni scenariji. Perverzije i granice norme i patologije. Seksualni imprinting.
2. Disciplina kao jedan od principa moći. Vezanje, zatvor, obrasci zavisnih odnosa. Aktivnost i pasivnost u odnosima.
3. Arhetip potpune predaje vlasti i iskustvo numinoznog. Bol i zadovoljstvo od bola. BDSM prakse i njihovi koreni u nesvesnom.

_____________________________

11.15 — 11.45
Prof. Dr Ekaterina Mordas
Klinički psiholog, psihoanalitičar, vanredni profesor Moskovskog instituta za Psihoanalizu.
„Psihogeneza ženske psihogene neplodnosti: psihoanalitički pogled“.
1. Ženska neplodnost: inverzija, trauma, identifikacija, uništenje, gubitak.
2. Prikaz slučajeva.
3. Mogućnosti psihoanalitičkog rada.

 

12.00 — 14.00
RADIONICA SA SUPERVIZIJOM

„Agresija klijenta prema terapeutu: paleta strategija odgovora“ i autorska psihoanalitički orijentisana supervizija slučaja klijenta.
Radionicu vodi Dr Irina Zedgenizova, psihoterapeut, psihijatar, psihoanalitičar, seksolog, supervizor psihoterapijske grupe.  

NARUČITE SNIMAK RADIONICE (990 din)

7.00 — 7.30
Anželika Čekalina

Specijalista iz oblasti Psihoanalitički orijentisanog savetovanja i Katatimno-imaginativne psihoterapije, sertifikovani voditelj Balint grupa, član Ruskog Balint društva. Moskva.
„Uticaj klijentovih psihičkih odbrana na kontrtransferna osećanja terapeuta».
1. Zastupanje slučaja klijenta.
2. Uticaj psihičke odbrane klijenta na kontrtransferna osećanja terapeuta.
3. Balint grupa kao podrška, terapeutu u očuvanju profesionalnog identiteta.

 

7.30 — 8.00
Jurij Tor
Psihoanalitički psihoterapeut, psiholog, doktorand Filosofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, osnivač i predavač Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju.
„Rad sa agresijom u lečenju depresivnih i anksiozno-depresivnih poremećaja“.
1. Potisnuta agresija u etiologiji depresivnih i anksiozno-depresivnih poremećaja.
2. Prikaz kliničkog slučaja.
3. Rad na psihološkim „zabranama“ i ispoljavanju agresije u lečenju depresivnih i anksiozno-depresivnih poremećaja.

 

8.00 — 8.30
Doc. Dr Jelena Živković
Psiholog, psihoterapeut, docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu.
„Kako zadržati terapeutsku ulogu kada nas jednostavno obuzme strah“.
1. Kako strahovi klijenata utiču na početak prakse.
2. Najčešći strahovi u radu sa prvim klijentima.
3. Podržati programe sa psiho-korekcionim tehnikama kao metod udobnog i samopouzdanog početka u profesiji (slučaj).

 

8.30 — 9.00
Dr Andrej Bulakh
Psihoterapeut, seksolog, ginekolog-akušer, potpredsednik Strukovnog udruženja seksologa, osnivač i predavač Akademije za medicinsku seksologiju, šef Specijalizovane klinike za lečenje seksualnih poremećaja u Ekaterinburgu.
„Multifaktorski poremećaj libida kod žena“.
1. Analiza kliničkog slučaja.
2. Taktika terapije.
3. Mogućnosti psihološke i funkcionalne korekcije

 

9.00 — 9.30
Dr Natalia Fomicheva
Klinički psiholog, ACT-terapeut, sertifikovani psihoterapeut u oblasti:
— psihosomatski poremećaji
— kršenja seksualne sfere
— poremećaji u ishrani..
„Pregoreksija: mogućnosti psihoterapije“.
1. Mesto pregoreksije u strukturi poremećaja u ishrani.
2. Prikaz kliničkog slučaja.
3. Sprečavanje kriza u postpartalnom periodu.

 

9.30 — 10.00
Dr sci.med. Artem Krupnov
Psihijatar, psihoterapeut, seksolog,Sekretar Strukovnog udruženja seksologa. Predavač na Akademiji za medicinsku seksologiju u Riazani.
„Erektilna disfunkcija u ljubavnom trouglu“.
1. Analiza kliničkog slučaja.
2. Terapijski pristupi.
3. Osobine rada sa polnom sferom u situacijama ljubavnog trougla.

 

10.00 — 10.30
Dr sci.med. Andrej Ermakov
Psihoterapeut, psihijatar, klinički psiholog. Rukovodilac Centra za psihoterapiju i neurologiju Dr Ermakov. Rektor Instituta za savremenu psihoterapiju i psihologiju, član Katedre za psihijatriju, narkologiju i psihoterapiju Novosibirskog državnog medicinskog univerziteta.
„Slučaj seksualne fluidnosti u graničnom poremećaju ličnosti“.
1. Ideje o seksualnoj fluidnosti unutar granične organizacije ličnosti.
2. Klinički slučaj seksualne fluidnosti kod pacijenta sa graničnim poremećajem ličnosti.
3. Nijanse terapijskog transfera i rad sa njim kod graničnog poremećaja ličnosti.

 

10.30 — 11.00
Doc. Dr Valerij Topoev
Psiholog, osnivač metode Sigma-psihoterapija, Moskva.
„Šamanske tehnike prevencije samoubistva“.
1. Preduslovi i znaci formiranja samoubilačke aktivnosti.
2. Pristup prevenciji samoubistva.
3. Tehnike prevencije samoubistva (klinički slučaj).

 

11.00 — 11.45
Prof. Dr Tamara Klikovac
Klinički psiholog, sistemski porodični i REBT terapeut, vanredni profesor Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, osnivač Srpske Asocijacije za psihoonkologiju (SAPO), član i sekretar Republičke stručne komisije za podršku pacijentima Ministarstva zdravlja Republike Srbije, kordinatorka psihosocijalnog tima Nacionalnog programa za implementaciju palijativnog zbrinjavanja dece i mladih.
„Porodična terapija fokusirana na tugovanje u radu sa porodicom koja se suočava sa gubitkom deteta“.
1. Koncept sveobuhvatnog palijativog zbrinjavanja — anticipatorno tugovanje pre gubitka i proces tugovanja nakon gubitka.
2. Porodicna terapija fokusirana na tugovanje — otvaranje disfunkcionalnih porodicnih obrazaca funkcionisanja.
3. Prikaz porodice koja se suocava sa gubitkom deteta.

 

12.00 — 14.00

RADIONICA SA SUPERVIZIJOM

„Klijent je napustio terapiju: kako se zaštititi od reaktivacije separacionih trauma“. Supervizija fokusirana na osećanje.

Savladavanje tehnike neutralisanja emocionalnih posledica naglog raskida u terapijskim odnosima sa klijentom. Radionicu vodi: Jurij Tor, psihoanalitički psihoterapeut, psiholog, doktorand univerziteta u Beogradu, osnivač i predavač Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju. 

NARUČITE SNIMAK RADIONICE (990 din)

Konferencija-2022

Kliknite na baner da biste otišli ​​na stranicu konferencije 2022.

Zbornik sažetaka

Alternativni način za prijavu
za one čiji pretraživač blokira iskačuće prozore: conference@aipp.education

Imate pitanja?

Za sve Informacije o Konferenciji možete da se obratite organizatoru:
Telefon: +381 61 6316000
WhatsApp: https://mssg.me/yuri.tor
E-mail: conference@aipp.education

+381 61 6316000 | WhatsApp  |  mail@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju

Ugovor o javnoj ponudi  |  Pravila o privatnosti